Activa el teu compte / Recupera la teva contrasenya


A continuació introdueix el teu número de document d'identitat (DNI amb lletra, NIE o passaport) o bé l'adreça de correu electrònic personal que tinguis registrada. Si ets estudiant preinscrit, la teva adreça registrada és la que hagis utilitzat a Accesnet durant la preinscripció.

Per a recuperar les credencials d'un compte genèric introdueix l'adreça de recuperació de credencials que tingui associada (si no s'ha canviat mai a través del formulari de canvi d'email personal, serà l'adreça laboral de la persona responsable del compte).